Voorwaarden

 • Gehuurde artikelen dienen tijdens openingstijden te worden teruggebracht. (Indien niet anders afgesproken)
 • Voor de huur van een kostuum/themabox wordt een huurbedrag en een borg gevraagd.
 • Kostuums en themaboxen wordt voor en na verhuur gecontroleerd.
 • Gehuurde artikelen dienen in goede staat te worden  teruggebracht.
 • Fantasia reinigt na verhuur zelf het de kostuums.
 • Fantasia onderhoud kostuums/de themabox inclusief inhoud zelf. U wordt daarom verzocht niet zelf herstelwerkzaamheden aan het kostuum/de themabox, en de inhoud ervan, uit te voeren.
 • De huurder kan een dag voor gebruik de gehuurde artikelen ophalen. (Indien niet anders afgesproken)
 • De huurder dient een dag na gebruik de gehuurde artikelen terug te brengen. (Indien niet anders afgesproken)
 • Het niet terug brengen van gehuurde artikelen wordt in rekening gebracht.
 • Bij het niet tijdig terug brengen van artikelen wordt er contact opgenomen. Voor een kostuum wordt voor iedere dag te laat € 2,00 in rekening gebracht.  
 • Moeilijk te verwijderende vlekken dient de huurder zelf zo goed mogelijk te verwijderen. Indien mogelijk kostuum zo spoedig mogelijk retour brengen.
 • Vlekken en of schade dient altijd te worden gemeld.
 • Bij schade aan de kostuums wordt de vooraf betaalde borgsom ingehouden. Bij kleine beschadiging(en) wordt het bedrag voor herstelwerkzaamheden ingehouden.
 • Bij schade aan de themabox of de inhoud daarvan wordt de vooraf betaalde borgsom ingehouden. De schade wordt met de borgsom verrekend.
 • Schade dat is toegebracht met eigendom van Fantasia is niet te verhalen op Fantasia.
 • Alle artikelen blijven ten aller tijden eigendom van Fantasia, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De huurder is verantwoordelijk voor het kostuum/de themabox inclusief de inhoud, tijdens de huurperiode.
 • Het is niet toegestaan het kostuum/de themabox of de inhoud er van, door te verhuren aan derden.
 • Fantasia is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door, of door het gebruik van het kostuum/de themabox of de inhoud er van.

Klachten:

 • Alle klachten zullen door Fantasia serieus in behandeling worden genomen.
 • U dient een klacht mondeling en schriftelijk kenbaar te maken bij Fantasia.
 • Fantasia zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen en zal u hierover (indien nodig schriftelijk via brief of e-mail) berichten.

Privacy:

 • Fantasia zal in de administratie enkel uw naam, aantal gehuurde artikelen en het bedrag verwerken.
 • Wij vragen uw persoonsgegevens (adres en telefoonnummer) als garantstelling voor het retour ontvangen van de gehuurde artikelen. Indien u deze niet volgens afspraak retour brengt kunnen wij u benaderen.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.