Huurregels

 • Bij het halen van het kostuum wordt er een afspraak gemaakt voor het terugbrengen;
 • Voor de huur van een kostuum wordt een huurbedrag en een borg gevraagd;
 • Kostuums worden voor en na verhuur gecontroleerd;
 • Gehuurde artikelen dienen in goede staat te worden teruggebracht;
 • Fantasia reinigt na verhuur zelf het de kostuums;
 • Fantasia onderhoud kostuums zelf. U wordt daarom verzocht niet zelf herstelwerkzaamheden aan het kostuum uit te voeren;
 • De huurder kan een dag voor gebruik de gehuurde artikelen ophalen (Indien niet anders afgesproken);
 • De huurder dient een dag na gebruik de gehuurde artikelen terug te brengen (Indien niet anders afgesproken);
 • Het niet terug brengen van gehuurde artikelen wordt in rekening gebracht;
 • Bij het niet tijdig terug brengen van artikelen wordt er contact opgenomen. Per kostuum wordt voor iedere dag te laat € 2,00 in rekening gebracht;
 • Moeilijk te verwijderende vlekken dient de huurder zelf zo goed mogelijk te verwijderen. Indien mogelijk kostuum zo spoedig mogelijk retour brengen;
 • Vlekken en of schade dient altijd te worden gemeld;
 • Bij schade aan de kostuums wordt de vooraf betaalde borgsom ingehouden. Bij kleine beschadiging(en) wordt het bedrag voor herstelwerkzaamheden ingehouden;
 • Schade dat is toegebracht met eigendom van Fantasia is niet te verhalen op Fantasia;
 • Alle artikelen blijven ten aller tijden eigendom van Fantasia, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De huurder is verantwoordelijk voor het kostuum tijdens de huurperiode;
 • Het is niet toegestaan het kostuum door te verhuren aan derden;
 • Fantasia is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door, of door het gebruik van het kostuum;
 • Indien een kostuum door omstandigheden niet is gebruikt dient dit voor aanvang van de gelegenheid, waarvoor deze is gehuurd, bij ons te worden gemeld. Zonder melding is er geen teruggave van het huurbedrag. Wij kunnen bij melding achteraf namelijk niet controleren of het kostuum echt niet echt is gedragen.

Klachten:

 • Alle klachten zullen door Fantasia serieus in behandeling worden genomen.
 • U dient een klacht mondeling en schriftelijk kenbaar te maken bij Fantasia.
 • Fantasia zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen en zal u hierover (indien nodig schriftelijk via brief of e-mail) berichten.

Privacy:

 • Fantasia zal in de administratie enkel uw naam, aantal gehuurde artikelen en het bedrag verwerken.
 • Wij vragen uw persoonsgegevens (adres en telefoonnummer) als garantstelling voor het retour ontvangen van de gehuurde artikelen. Indien u deze niet volgens afspraak retour brengt kunnen wij u benaderen.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.